ลักษณะปาล์มน้ำมันอูติ
Deli Dura

ลักษณะปาล์มน้ำมันอูติ

ทรงต้นค่อนข้างเตี้ย โคนทางใบกว้างปานกลาง ทางใบยาวปกติ สีของทางใบเขียวอมเหลือง มีนวลขาวเล็กน้อย ทางใบค่อนข้างแข็ง โค้งเล็กน้อย ไม่โค้งงอ ทำให้ทางใบล่างๆไม่ทับซ้อนกัน ทุกใบได้รับแสงแดดเต็มที่ ใบย่อยค่อนข้างใหญ่อยู่ชิดติดกัน ทะลายมีน้ำหนักประมาณ 15 – 25 กิโลกรัม ผลทรงรี

     

     

ทรงต้นเตี้ยมีความสม่ำเสมอสูงมาก โคนทางใบสั้น ทางใบยาวปกติ สีทางใบเขียวอมเหลือง ทางใบแข็งโค้งเล็กน้อยไม่โค้งงอ ใบย่อยใหญ่อยู่ชิดติดกัน ทะลายค่อนข้างใหญ่ ทรงยาว ผลยาวรี ความกว้างของผลต่อความยาวประมาณ 1 ต่อ 1.5 - 2
ทางใบขนาดปานกลางโค้งเล็กน้อย ทำให้ทางใบที่อยู่ด้านล่างไม่ทับซ้อนกัน ได้รับแสงแดดทั่วถึงทุกใบ โคนทางใบชิดติดกันทำให้ต้นสูงขึ้นช้า สีของทางใบเขียวอมเหลือง ทะลายมีน้ำหนักประมาณ  15-20 กิโลกรัม ผลยาว เมล็ดเล็ก กะลาบาง ลักษณะดังกล่าวมาทั้งหมดมีความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์สูงมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 22 – 25 ปี ระยะห่างระหว่างต้นในการปลูกที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมันอูติ  เทนเนอร่า D x P คือ อย่างน้อย 9 เมตร

 


อูติ Deli Duraลักษณะเมล็ดอูติ Pisifera


อูติ Pisifera
 

ลักษณะเมล็ดพันธุ์อูติ DxPอูติ Tenera DxP