เรียนรู้ธรรมชาติของปาล์ม

 
 

    อ่านสักนิดก่อนคิดปลูกปาล์มน้ำมัน

 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
การเก็บเกี่ยวด้วยเสียม
การเก็บเกี่ยวด้วยเคียว