สินค้าของเรา
เมล็ดพันธุ์ปาล์มงอก

                เมล็ดพันธุ์ปาล์มงอกของเรา เป็นเมล็ดปาล์มน้ำมันอูติ D x P สำหรับปลูกในแปลงอนุบาลแรกเพื่อเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างต้นแม่พันธุ์อูติ Deli Dura (D) กับต้นพ่อพันธุ์อูติ Pisifera “Avros” กึ่งเตี้ย (P)  พันธุ์ลูกผสมที่ได้จะเรียกว่า พันธุ์ลูกผสม D x P หรือ เทเนอร่า ลักษณะเมล็ดปาล์มงอกที่เป็นพันธุ์ลูกผสม D x P หรือ เทเนอร่า จะต้องมีกะลาหนาเหมือนลักษณะของกะลาเมล็ดพันธุ์ Deli Dura ทั่วไป เพราะเป็นผลผลิตเมล็ดปาล์มที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ Deli Dura  (หากเมล็ดพันธุ์ปาล์มงอก มีลักษณะกะลาบาง แสดงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากต้นแม่พันธุ์เทเนอร่า ซึ่งอาจจะได้มาจากการผสมพันธุ์โดยใช้เกสรตัวเมียจากต้นพันธุ์เทเนอร่า หรือเป็นเมล็ดจากผลปาล์มเทเนอร่าที่เกษตรกรทั่วไปปลูกมาทำให้มีรากงอก แสดงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ปลอม)

 

                เนื่องจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มงอกจากช่วงอนุบาลแรก (1-3 เดือนแรก) จนถึงช่วงอนุบาลหลัก ผู้ปลูกจะต้องทำการคัดเลือกต้นกล้าที่มีลักษณะผิดปกติออกและทำลาย ไม่ควรนำมาปลูกอีก เพราะต้นกล้าที่ผิดปกติเหล่านี้ หากนำไปปลูกจะเป็นต้นที่ให้ผลผลิตเลว หรือไม่ให้ผลผลิตเลย ดังนั้นอูติพันธุ์พืชจะแถมเมล็ดพันธุ์ปาล์มงอกให้กับลูกค้าอีกร้อยละ 20 (หากลูกค้าสั่งซื้อเมล็ดงอก 100 เมล็ด ท่านจะได้รับสินค้าทั้งสิ้น 120 เมล็ด) ส่วนที่เกินไปให้อีกร้อยละ 20 เป็นเมล็ดพันธุ์งอกที่ได้จากการผลิตและคัดสรรเช่นเดียวกับเมล็ดงอกที่จำหน่ายให้ มิใช่เมล็ดพันธ์คัดทิ้งแต่อย่างใด เพื่อให้ลูกค้าได้คัดเลือกต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้งอย่างไม่ต้องรู้สึกเสียดาย นอกจากนี้เราจะออกใบรับรองพันธุ์ปาล์มให้ลูกค้าด้วย

                การปลูกเมล็ดงอกลงถุงเพาะชำ ถุงเพาะชำที่บรรจุดินเรียบร้อยแล้ว ควรทำหลุมให้ลึกประมาณ 2 ซม. โดยใช้ปลายนิ้ว แล้วนำเมล็ดงอกลงปลูกทันที การปลูกให้นำส่วนยอดสีขาวขึ้นด้านบน และปลายสีน้ำตาลคือรากลงด้านล่าง

                 การให้น้ำ ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง โดยให้เพียงพอทั่วทั้งถุง ถ้าน้ำไม่เพียงพอปาล์มจะโตช้า มีรูปร่างผิดปกติ และอ่อนแอต่อโรค

 

ผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวันทนา 081-606 1080