ประวัติความเป็นมาของปาล์มน้ำมันอูติเทเนอร่า DxP

กลางปี พ.ศ. 2523

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันชาวมาเลเซียได้เข้ามาพบคุณจิตติ รัตนเพียรชัย และดร. อุทัย จารณศรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ และการเพาะเนื้อเยื่อของประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันทำโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับดินฟ้าอากาศของประเทศไทยได้ดี

ปี 2528 – 2532

หุ้นส่วนชาวมาเลเซียได้นำเมล็ดพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันเข้ามาปลูกบนเกาะแห่งหนึ่งในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์  โดยมีสายพันธุ์พ่อพิซิเฟอร่า 3 สายคู่ผสม จำนวน 250 ต้น และสายพันธุ์แม่เดลิ ดูร่า 7 สายคู่ผสม จำนวน 2,000 ต้น ตลอดระยะเวลาการปลูกต้นปาล์มพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์  หุ้นส่วนชาวมาเลเซียได้เข้ามาควบคุมการปลูก การคัดต้นกล้า การเก็บข้อมูลสถิติ และถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้กับทีมงานชาวไทย

ปี 2534

อูติพันธุ์พืช ได้ทำการผสมเกสรและผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม D x P รุ่นแรกจำนวน 175 ต้น นำไปทดลองปลูกที่ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งต่อมาภายหลังพบว่าต้นปาล์มดังกล่าวให้ผลผลิตดีเป็นที่น่าพอใจ

ปี 2538 – 2540

              อูติพันธุ์พืชได้ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ปีละประมาณ  20,000 – 30,000 เมล็ด และจัดจำหน่ายไปยังจังหวัดกระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสตูล ต้นกล้าปาล์มรุ่นแรกเริ่มให้ผลผลิตในกลางปี 2541 เมื่ออายุปลูกลงดินเพียง 24 เดือน ลักษณะของต้น ผล เมล็ด กะลา ขนาดและจำนวนทะลายต่อต้น เป็นที่พอใจของเกษตรกรที่พบเห็น 

 


เกาะปาล์มน้ำมันในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ. กาญจนบุรี