แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณวุฒิ_พิษณุโลก