แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มดาบวิเชียร_อำนาจเจริญ

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณยอดชาย_ศรีสะเกษ