แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคกลาง

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคตะวันออก

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มที่ตราด

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มแสงสุริยะ_จันทบุร

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มบ้านไร่แดนธรรม_ตราด

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคใต