แผนผังการเดินท่อน้ำในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคกลาง

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคตะวันออก

สวนปาล์มที่ปลูกปาล์มอูติในภาคใต้

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มที่ชุมพร

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มที่ระนอง

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มที่สุราษฎร์ธานี

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณนิมิต_ชุมพร

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณชูศักดิ์_ชุมพร

 

   รูปถ่ายสวนชุมพรปาล์มของเบียร์ช้าง_ชุมพร

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณนวล_สุราษฎร์ธานี

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณประมวล_สุราษฎร์ธานี

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณรังสรรค์_สุราษฎร์ธานี

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณเดโช_นครศรีธรรมราช

 

   รูปถ่ายสวนปาล์มคุณน้อย_กระบี่