แนวคิดของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อูติเทเนอร่า DxP

 

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งของประเทศไทย  เป็นไม้ยืนต้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 20 – 25 ปี ทนทานต่อโรคและแมลง ดูแลง่าย เพียงแต่ว่าเหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกไม่น้อยกว่า 7 เดือน ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,600 มิลลิเมตร หรือในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสำหรับรดต้นปาล์มแทนฝนจากธรรมชาติ ซึ่งในประเทศไทยก็มีพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในปริมาณที่จำกัด  หากเกษตรกรปลูกต้นปาล์มน้ำมันจากผลร่วงใต้ต้น หรือต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ด้อยคุณภาพ จะทำให้เกษตรกรเสียโอกาส สูญเสียรายได้ ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีและการคัดต้นกล้าที่ดีให้แก่เกษตรกร จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจปาล์มน้ำมัน

อูติพันธุ์พืช พัฒนาธุรกิจมาจากประสบการณ์และความรู้เรื่องหลักพันธุกรรมของเมนเดล  (Mendel) ในการผสมพันธุ์ และการเพาะเนื้อเยื่อของกล้วยไม้ในห้องทดลอง เป็นเรื่องไม่ยากนักที่เราจะกระโดดเข้ามาในธุรกิจปาล์มน้ำมันเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญปาล์มน้ำมันจากประเทศมาเลเซีย เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพ และความซื่อตรง เพราะเราคิดเสมอว่า

“ หากเราผลิตเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าที่ด้อยคุณภาพให้แก่เกษตรกรแล้ว เกษตรก็จะดำรงอยู่ในธุรกิจไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน”

คุณภาพของเราเริ่มต้นที่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดี เรามีแผนงานในการพัฒนาสายพันธุ์พ่อและแม่อย่างต่อเนื่อง เราพยายามจะพัฒนาสายพันธุ์พ่อและแม่ให้ได้ดีเทียบเท่าหรือดีกว่า การพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศมาเลเซีย เพราะถ้าเราไม่พัฒนาสายพันธุ์ เราอาจจะไม่มีที่ยืนในธุรกิจปาล์มน้ำมันในอีก 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้เราได้มุ่งเน้นในเรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ และการคัดต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรจะได้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ดี ในราคาที่เหมาะสม

“ต้นกล้าใด ถ้าไม่แน่ใจว่าจะมีลักษณะปกติหรือไม่ ให้คัดทิ้งเสียดีกว่า ให้ถือเสียว่า ทิ้งต้นกล้าดี ดีกว่าปลูกต้นกล้าด้อยคุณภาพ”