การดำเนินงาน

 บริการอบรม ให้คำแนะนำ
อูติพันธุ์พืชได้ให้บริการอบรม และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูก และผู้สนใจจะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย เกษตรกรสามารถขอรับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ...

 

แปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
สวนวันทนาและสวนชวิศพลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
เพราะขั้นตอนนี้เป็นเสมือนฝ่ายควบคุมคุณภาพของสินค้า....