บริการอบรม ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกและผู้สนใจปลูกปาล์มน้ำมัน


เราได้ให้บริการอบรม และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูก และผู้สนใจจะปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย เกษตรกรสามารถขอรับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  เพียงติดต่อมาที่วรพัฒน์ 089-121 4288 หรือ rworapat@hotmail.com
v เกษตรกรและผู้สนใจ ไม่มีข้อบังคับให้ต้องซื้อปาล์มน้ำมันพันธุ์อูติของเราไปปลูก และไม่มีข้อจำกัดที่จะบริการแก่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์อูติเท่านั้น ท่านสามารถตัดสินใจเลือกปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ใดก็ได้ หากท่านประสบปัญหา ต้องการคำแนะนำ เพียงติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษา

vกลุ่มเกษตรกร ประมาณ 5 –10 ท่าน หากต้องการให้นักวิชาการของเรา ไปให้คำแนะนำ และจัดอบรมเสริมความรู้ในการดูแลจัดการสวนปาล์มน้ำมัน สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อนัดหมายจัดการอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของเรา หรือบังคับให้ซื้อปาล์มน้ำมันพันธุ์อูติ

เนื้อหาสาระของการอบรม
• พื้นที่ของท่านเหมาะที่จะปลูกปาล์มน้ำมันหรือไม่
• ปาล์มน้ำมันเทเนอร่า คืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
• ธรรมชาติของต้นปาล์มน้ำมัน
• ทำไมเราต้องซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากแปลงเพาะที่ได้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
• ลักษณะต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ดี ที่เกษตรกรควรเลือกซื้อจากแปลงเพาะต้นกล้า
• เราควรจะให้น้ำแก่ต้นปาล์มน้ำมันอย่างไร จึงจะเพียงพอ
• การให้ปุ๋ยแก่ต้นปาล์มน้ำมัน และการสังเกตใบปาล์มว่าขาดปุ๋ยอะไร
• การจัดการสวนปาล์ม และการแก้ปัญหาศัตรูพืชของต้นปาล์มน้ำมัน
• ปัญหาของการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ของท่าน จากการสำรวจพื้นที่ของทีมงานที่ไปอบรม
• ตอบปัญหา และข้อซักถามจากเกษตรกร ที่เข้าอบรม
• ไปดูสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่ (ถ้ามี) และให้คำแนะนำแก้ไข ในการจัดการ(ถ้ามี)ศรีสะเกษ


ลำปาง


อำนาจเจริญ