ปาล์มน้ำมันอูติ เทเนอร่า DxP

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันอูติ เทอเนอร่า D x P อายุ 8 เดือน
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มคุณภาพดี ของอูติพันธุ์พืช โดยความร่วมมือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันจากประเทศมาเลเซีย ได้ทำตามวิธีการผสมพันธุ์ปกติที่ทำกันโดยทั่วไปในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย นั้นคือคัดเลือกต้นพันธุ์สายแม่จากต้นพันธุ์ Deli Dura และสายพ่อจากต้นพันธุ์ Pisifera ซึ่งเมื่อผสมกัน จะได้ลูกผสมเป็น D x P หรือ เทเนอร่า
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันอูติ D x P ถูกผลิตขึ้นโดยวิธีการคัดเลือกต้นพันธุ์สายแม่ Deli Dura และต้นพันธุ์สายพ่อ Pisifera อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้ลูกผสม D x P หรือ เทเนอร่า ที่ดี ให้ผลผลิตน้ำมันสูง ต้นพันธุ์สายพ่อและแม่ดังกล่าวถูกนำมาปลูกและทำการคัดเลือกในประเทศไทย เพื่อให้แน่ใจว่าลูกผสมที่ออกมา มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยมีการทดสอบและพิสูจน์คุณสมบัติดังกล่าวแล้วในพื้นที่ปลูกทางภาคใต้ของประเทศไทย เช่นที่จังหวัดกระบี่, จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดสตูล เป็นต้น นอกจากนี้อูติเทเนอร่า D x P ยังสามารถทนต่ออากาศเย็นได้ดี (ไม่ต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส) เพราะมีการปรับปรุงสายพันธุ์พ่อด้วยปาล์มน้ำมันจากที่ราบสูงอีโค่น่า คิโกม่า และบาเมนด่าในทวีปแอฟริกา

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันอูติ D x P ถูกผลิตขึ้นภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตั้งแต่การผสมเกสร การผลิตเมล็ด และการเพาะเมล็ด นอกจากนี้แปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันในเครืออูติพันธุ์พืชได้รับการอบรมพนักงานให้สามารถคัดเลือก ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ดีได้อย่างถูกต้อง และไม่เสียดายที่จะคัดต้นกล้าด้อยคุณภาพทิ้ง ด้วยวิธีดังกล่าว ทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่แข็งแรง มีคุณภาพ ให้แก่เกษตรกรเพื่อเพาะปลูกเป็นการค้าต่อไป