พ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันอูติ

 

 

อูติพันธุ์พืชได้นำพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน Pisifera "Avros" กึ่งเตี้ย เข้ามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 แบ่งเป็น
3สายคู่ผสม จำนวน 250 ต้น ทั้งสามสายคู่ผสมได้จากการผสม เทเนอร่า x พิซิเฟอร่า เพื่อจะหาพิสิเฟอร่าที่ผ่านการ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ปัจจุบันได้คัดต้นพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันอูติ Pisifer "Avros" กึ่งเตี้ย
ที่มีลักษณะดีไว้เพียง 11 ต้นเพื่อใช้เกสรตัวผู้ในการผสมพันธุ์ผลิตลูกผสมเทเนอร่า D x P

ปาล์มน้ำมันอูติ Pisifera "Avros" กึ่งเตี้ยของมาเลเซีย ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการผสมระหว่าง SP 540 กับ Pol 632 ลูกผสม
ที่ได้จากการผสมนี้ ต่อมาได้ถูกนำมาผสมกับ SP 540 อีกครั้ง ลูกผสมที่ได้จากคู่ผสมนี้เรียกว่า BM 119 ซึ่งปลูกไว้ที่
สถานีวิจัยปาล์มน้ำมันที่เมือง BANTING ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปาล์มน้ำมันลูกผสม BM 119 ได้ถูกแจกจ่ายไปยังสถานี
ผสมพันธุ์ปาล์มน้ำมันทั่วโลกทั้งในมาเลเซีย ประเทศปาปัวนิวกินี (Dami Research Station) และคอสตาริกา (ASD) เนื่อง
จากปาล์มน้ำมันพันธุ์ Pisifera "Avros" (BM 119)นี้ มีลักษณะเด่นคือ ออกดอกผลเร็ว มีปริมาณน้ำมันต่อทะลายสูง ให้ผล
ผลิตสูง มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับดินฟ้าอากาศได้ดี และสามารถถ่ายทอดลักษณะไปยังลูกหลานได้ดี แต่
ต้นสูงเร็ว ทำให้เก็บเกี่ยวยาก จึงได้คัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะเตี้ย E206 (Dumpy Palm) มาผสมกับ Pisifera
"Avros" ให้ได้ปาล์มน้ำมัน Pisifera พันธุ์ใหม่คือ พันธุ์ Pisifera "Avros" กึ่งเตี้ย

ปาล์มน้ำมันอูติ Pisifera "Avros" กึ่งเตี้ยนี้ จะให้ลูกผสมเทเนอร่า D x P ที่ต้นสูงช้ากว่าลูกผสม D x P ที่ได้จากพันธุ์ Pisifera
"Avros" และยังสามารถถ่ายทอดลักษณะปริมาณน้ำมันต่อทะลายที่สูง และต้นสูงช้าให้ลูกหลานได้

นอกจากนี้ การปรับปรุงพ่อพันธุ์พิสิเฟอร่าของปาล์มน้ำมันอูติ Pisifera "Avros" กึ่งเตี้ย ได้มีการผสมเข้ากับปาล์มน้ำมัน
สายพันธุ์พ่อพิสิเฟอร่า จากอีโคน่า คิโกม่า และบาเมนด่า จึงทำให้ปาล์มน้ำมันอูติ Pisifera "Avros" กึ่งเตี้ย สามารถทน
อากาศเย็นได้ดี และได้ทำการทดสอบบนแปลงต้นพ่อพันธุ์พิสิเฟอร่าที่อ่างเก็บน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์(เขาแหลม) ที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส