Hạt cọ dầu UTI Deli Dura

 

ĐẶC TRƯNG CỦA GIỐNG CỌ DẦU UTI
Cây tương đối thấp; phần đầu của tàu cọ rộng vừa phải;  tàu cọ dài vừa phải; sống tàu cọ có màu xanh hơi vàng,có lớp phấn mỏng; tàu cọ tương đối cứng, có độ rủ chút ít chứ không phải cong gẫy, điều này giúp các lá cọ không che khuất nhau làm cho chúng được tiếp xúc với ánh nắng một cách tối đa; lá nhánh tương đối lớn, mọc sát nhau; buồng cọ có trọng lượng từ 15-20 kg.

     

     

Cây thấp,có độ ổn định rất cao, phần đầu của tàu cọ ngắn,tàucọ dài vừa phải, sống tàu cọ có màu xanh hơi vàng, tàu cọ cứng có độ rủ chút ít chứ không cong gẫy, lá nhánh to bản mọc sát nhau,buồng cọ khá lớn,dài, hạt cọ dài hình ovan, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng của hạt khoảng 1:1,5 hoặc 1:2
 Đầu của tàu cọ có kích cỡ trung bình, hơi có độ rủ xuống làm cho các tàu cọ ở bên dưới không bị đan vào nhau và che ánh nắng của nhau,giúp tất cả các tàu lá có thể hấp thụ ánh nắng một cách tốt đa,tàu lá cọ mọc sát nhau làm cho cây phát triển chiều cao chậm hơn, sống của tàu cọ có màu xanh hơi vàng ,buồng cọ nặng khoảng 15-20 kg, quả cọ dài,nhân nhỏ, sọ mỏng.Những đặc điểm đặc trưng giống này có độ ổn định rất cao,thời gian cho thu hoạch là 22-25 năm. Khoảng cách trồng giữa các cây của giống UTI Tenera DxP không nhỏ hơn 9 mét

 


UTI Deli Dura palm tree


Hạt cọdầu UTI Pisifera


UTI Pisifera


Hạt cọ dầu UTI Tenera DxPUTI Tenera DxP